eksemhästar i avel alla raser

hur vanligt förekommande är det att hingstar tas ur avel pga eksem det enda fallet jag känner till är shetlandshingsten skäpperöds asterix för mer än 10 år sedan följs eksemhingstarnas avkommor upp stambokförs ston med eksem jag har sett att det ibland står ms betyder det att hästen har eksem nu är en islandshingst tagen ur avel pga eksem hoppsan han blev väl exporterad till finland och användes sedan i aveln där vad jag kommer ihåg också en lösning på problemet är du säker på att asterix hade eksem verkar konstigt att de skulle fortsätta använda honom i aveln det är före min tid så jag vet inte hur det var i just det fallet säker är jag inte men domaren sa det när en son visades ska se om jag hittar något i en gammal ridsport eller hästen jag vet inte hur det är med olika raser och så men ett russto får inte avelsdiplom som treåring om hon visar symtom på man och svansskorv är det samma sak som eksem annars tror jag att det är fritt fram att använda eksemston i avel även om jag i

nte skulle göra det vännerna på ett shettisstuteri häromkring hade en supersnygg unghingst som tyvärr fick sommareksem han kastrerades och visades sedan på sommarpremiering och fick 98897=41p trist att han inte kunde visas som hingst men det blir ju avelspoäng till stoet i allafall häls embla enligt statens jordbruksverks föreskrifter sjvfs 1999:106 om djurskyddskrav vid avelsarbete inledning 1 § syftet med dessa föreskrifter är att förhindra att avel sker utan hänsyn till djurskyddsaspekter generella krav 3 § nötkreatur svin hästar får och getter som visat sig nedärva letalanlag defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag defekter eller egenskaper får inte användas för reproduktion en förteckning över sådana letalanlag defekter och ärftliga egenskaper finns i bilagan till dessa föreskrifter förbudet gäller dock även andra ärftliga egenskaper än de i bilagan upp

tagna om de medför lidande eller onaturligt beteende hos avkomman nötkreatur hästar svin får och getter får inte heller användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel ett avelsdjur som genom sin härstamning eller genom sina egna egenskaper kan förmodas vara bärare av ärftliga anlag eller defekter som anges i första och andra styckena och för vilka frihet kan bevisas med tester får användas i avelsarbete under förutsättning att sådana tester med frikännande resultat genomförts hingstar 8 § vid besiktning av hingstar för individprövning enligt statens jordbruksverks föreskrifter sjvfs 1994:82 om hästdjur som används till avel skall defekter från djurskyddssynpunkt och som kan vara av betydelse för avelsarbetet bedömas och registreras i bedömningsprotokollet dessa registreringar skall tillsammans med uppgifter som avses i 4 ...


Läs hela artikeln här


Företagare?

Är du företagare och vill synas och sälja via Internet?

Dartur Online kan hjälpa dig!
Vad sägs om en hemsida som du kan uppdatera helt själv?
Eller en webshop?

Besök www.darturonline.se eller www.webshoponline.se för mer information.
Kul med mat Teknikfakta Modeskaparen Allt om arbete Konsumera ekonomiskt Roliga klipp Receptbelagda läkemedel Gå ner i vikt